Taskforce Wachttijden GGZ

23-09-2020

Op deze pagina vindt u een verzameling van initiatieven die aangesloten zijn bij Sedibus. Dit is een verzameling van initiatieven uit het meerjarenprogramma, de Acute Psychiatrie, best practices en andere aangesloten netwerken en organisaties. 

Groningen is 1 van de regio’s waar de wachttijden voor de GGZ (te) ver boven de treeknormen liggen. Vanuit de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ Groningen wordt gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

Het streven is om de samenwerking tussen GGZ, sociaal domein en huisartsenpraktijken te verbeteren. Deze partijen werken in de taskforce samen met gemeenten, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van cliënten en ervaringsdeskundigen. Het MJP is aangesloten op de regionale taskforce.

> Over "Taskforce Wachttijden GGZ"
> Actueel
> Betrokken partijen
> Nieuws en ontwikkelingen
> Aangesloten initiatieven


Info over Taskforce Wachttijden GGZ

Taskforce Wachttijden is ook betrokken bij andere initiatieven. Klik op onderstaande knop om te zien welke dit zijn. 

Aangesloten initiatieven


Voor wie is 'taskforce wachttijden GGZ?
De wachttijden voor de specialistische GGZ in regio Groningen zijn de op-een-na-hoogste in Nederland. Bij alleen al de grote organisaties wachten ruim 1.400 mensen, waarvan driekwart op een intake en een kwart op een behandeling. Taskforce Wachttijden GGZ is er specifiek voor cliënten die op die wachtlijst staan voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). 

Waarom en hoe werkt 'taskforce wachttijden GGZ'?
De huidige langdurige wachtperiode is erg risicovol voor de cliënt. Het probleem van het aantal wachtenden op zorg en de risico's wordt gedeeld door zorgaanbieders, huisartsen, verzekeraars in de Regionale Taskforce wachttijden GGZ Groningen. Iedere instelling en huisarts doet binnen de eigen mogelijkheden wat kan om de wachtlijsten te verminderen.

Binnen de regionale taskforce wordt gekeken naar oplossingen die we alleen gezamenlijk tot een succes kunnen maken. Er is een voorstel ontwikkeld om het vacuüm tussen verwijzing en intake in te vullen middels het voorzorg aanbod. Daardoor is de cliënt niet alleen maar aan het wachten, maar kan de cliënt al actief aan de slag waarbij de verwachting is dat dit de intake en behandeling uiteindelijk op een positieve manier zal beïnvloeden.

Er is een onderscheid gemaakt tussen vier focusgebieden, namelijk: transfermechanisme, wachtlijst opschonen, doelgericht werken en tijdig afsluiten en meer aansluiting tussen sociaal domein en huisartsen. Hoe het precies in zijn werk gaat wordt hier visueel weergegeven en is terug te vinden in de toegevoegde bestanden onderaan deze pagina.

Actueel

Aansluiting huisarts en sociaal domein
In elke gemeente zijn er informatieve bijeenkomsten georganiseerd, waar huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners in de eerste lijn het sociaal domein beter leren kennen en waar voor aansluiting tussen huisartsn en sociaal domein wordt gezorgd.

In de gemeente Groningen is er gestart met 6 pilot praktijken om die aansluiting verder vorm te geven. Op elke praktijk is er een aanspreekpunt aanwezig voor de huisartsenpraktijk, de ondersteuner sociaal domein. Via hem of haar kan de huisarts of de praktijkondersteuner mensen verwijzen naar het sociaal team of het wijkteam, als mensen problemen hebben op materieel of sociaal gebied. Ook krijgen in elke gemeente de sociale teams en consulenten een aansluiting op Zorgdomein. Nu werkt dit systeem alleen voor het sociaal domein in de gemeenten Groningen en Het Hogeland. Het is een beveiligd systeem voor alle zorgverleners om patiënten door te kunnen verwijzen. Zo wordt het mogelijk om veilig informatie te delen en krijgt de huisarts ook een terugkoppeling vanuit het sociaal domein na een verwijzing van een patiënt.

Herstelacademie
Daarnaast ligt er een tweede opdracht en dat is om te zorgen voor een goede regionale spreiding van herstelacademies. De praktische uitwerking pakt het MJP op samen met de gemeenten en de GGZ, gebruik makend van de expertise van ervaringsdeskundigen. Gemeenten en Menzis onderzoeken samen de mogelijkheden voor een goede structurele financiering van deze herstelacademies. Vind over de ontwikkeling van de herstelacademie hier meer informatie.

Regiotafel
De regio ontwikkeld een overlegtafel waarmee het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment bevorderd wordt. Aan de overlegtafel zullen verschillende organisaties deelnemen om zo gezamenlijk te bepalen waar de cliënt zo snel mogelijk de meest passende zorg en ondersteuning kan ontvangen. 

Verwijsproces van huisartsen naar GGZ
Tot slot wordt er gewerkt aan het verbeteren van het verwijsproces van huisartsen naar GGZ en het terug rapporteren van de GGZ naar de huisarts. De GGZ adviescommissie die onder andere bestaat uit huisartsen, POH en een aantal vrijgevestigde psychologen, houden zich in het algemeen bezig met het verbeteren van GGZ in de regio en dan met name het verbeteren van van de GGZ. Dit valt onder het zorg advies Groningen. Momenteel zijn ze actief bezig met het proces van verwijzen onderling en is de wens dat partijen meer op 1 lijn komen te liggen. Hiervoor is de GGZ advies commissie aan het onderzoeken of er een screeningsinstrument gebruikt kan worden om te komen tot een uniforme werkwijze die zowel de huisarts als de GGZ kan toepassen. Verwachting is dat er in oktober een advies komt waarna implementatie gestart kan worden. Het is de bedoeling dat de tool ook gebruikt kan worden om te verwijzen naar het sociaal domein zodat die aansluiting ook verbeterd wordt. 

Voorzorg Pilot
Momenteel loopt de pilot in twee gemeentes in de provincie Groningen. Het voornemen ligt er om ook met deze pilot te starten in Groningen. De Voorzorg pilot is bedoeld om te kijken wat iemand op andere leefgebieden qua ondersteuning nodig heeft gedurende de wachttijd. Het is niet iets om concreet de wachttijden in de GGZ terug te dringen maar wel iets wat je ten tijde van de wachttijd zou kunnen doen.

De doelstelling is dat cliënten op de wachtlijst voor de SGGZ adequaat groepsgewijs aan de slag gaan binnen de voorzorg fase. In deze voorzorg periode is het de bedoeling dat middels interventies zowel praktisch als mentaal cliënten ondersteund worden, zodat mentale uitzichtloosheid afneemt en cliënten actief gestimuleerd worden om zaken aan te pakken ter voorbereiding en stabilisatie, in afwachting op verdere behandeling. Overkoepelend is de doelstelling het terugdringen van de wachttijden en dat er sneller de juiste zorg geboden wordt.

 

Looptijd van het project
Het project is gestart in 2021 en loopt t/m 2023.

Voor vragen over de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ kunt u de contactpersonen hiervan bereiken via onderstaand formulier.

Contactformulier


Ontwikkelingen van dit project

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Ontwikkelingen van dit project","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"230567"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

*Werkt een link niet? Dit kunt u ons hier laten weten.

Afbeeldingen

 

Stichting Sedibus
info@sedibus.nl

 

 

KvK: 76487636
(+31) 06 588 449 53
 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.