Speerpunt KOPP/KVO in Goede Start

28-09-2020

Op deze pagina vindt u een verzameling van initiatieven die aangesloten zijn bij Sedibus. Dit is een verzameling van initiatieven uit het meerjarenprogramma, de Acute Psychiatrie, best practices en andere aangesloten netwerken en organisaties. 

In dit project wordt de aansluiting gezocht met Goede Start Kansrijke Start. In eerste instantie is gekozen voor een pilot in Westerwolde. Daar wordt KOPP KVO een speerpunt voor de lokale coalitie Goede Start NNZ Westerwolde.

> Over "Speerpunt KOPP/KOV in goede start"
> Betrokken partijen
> Besloten omgeving Speerpunt KOPP/KVO in goede start


Info over het project

In de lokale coalitie werken professionals van organisaties als Kraamzorg, Verloskundigenpraktijk, huisartspraktijk, Welzijnswerk, Jeugdgezondheidszorg en Taalhuis samen op het gebied van geboortezorg en opgroeien van het jonge kind. De lokale coalitie heeft met elkaar een GIZ training gevolgd en gaat werken middels die methodiek: Gezamenlijk Inschatten Zorgvraag. Daarbij zal extra aandacht geschonken worden aan vroegsignalering van KOPP/KVO kinderen en een eventuele handelingsverlegenheid van professionals.

Samenwerking
Samenwerking op dit gebied is inmiddels gezocht met VNN. Volgende stap is het vinden van een – zo mogelijk lokale – partner op het gebied van de GGz. Naast het verbeteren van de (vroeg)signalering worden ook betrokken zorgpaden Goede Start/Kansrijke Start onde de loupe genomen en gelegd naast de KOPP/KVO richtlijn. Vanuit KOPP/KVO wordt er binnen de gemeente Groningen ook samenwerking en afstemming gezocht met kansrijke start en het project DOEN. Vanuit het meerjarenprogramma wordt er kennis ingebracht over psychische kwetsbaarheid omdat dit ook de doelgroep is van Kansrijke start en project DOEN. Zij houden zich ook indirect bezig met KOPP/KVO omdat ze vrouwen in beeld proberen te krijgen die zwanger kunnen worden/psychisch kwetsbaar zijn. Daarnaast is er vanuit het meerjarenprogramma samenwerking gezocht met het project aanpak kindermishandeling met als doel om krachten te bundelen. Zij willen ook hun medewerkers ondersteunen en dat ze steviger in hun werk staan met betrekking tot deze problematiek. Vanuit de preventie gedachte van het MJP wordt hier aansluiting gevonden.

 

 

Vanuit het Meerjarenprogramma willen we graag aandacht genereren voor intergenerationele overdracht van psychische problemen. De betekenis van ‘intergenerationele overdracht’ is: het doorgeven van bepaalde kwaliteiten, eigenschappen of problemen aan de volgende generatie. Ouders met psychische problemen zijn vaak minder goed in staat om een veilige hechtingsrelatie met hun kind aan te gaan. Dit vergroot de kans op problemen bij kinderen op psychosociaal vlak. Om die reden is het belangrijk om bij psychische klachten oog te hebben voor het gezinssysteem. De kindcheck verplicht behandelaren om in bepaalde situaties uit te zoeken of een cliënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen veilig kunnen opgroeien.

Voor wie is 'Speerpunt KOPP/KVO in goede start'?
De lokale coalitie Goede Start in de gemeente Westerwolde heeft Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders(KVO) tot speerpunt gekozen voor 2021.


Traumasensitief werken voor SKSG en WIJ medewerkers

Vanuit het Meerjarenprogramma willen we graag aandacht genereren voor intergenerationele overdracht van psychische problemen. De betekenis van ‘intergenerationele overdracht’ is: het doorgeven van bepaalde kwaliteiten, eigenschappen of problemen aan de volgende generatie. Ouders met psychische problemen zijn vaak minder goed in staat om een veilige hechtingsrelatie met hun kind aan te gaan. Dit vergroot de kans op problemen bij kinderen op psychosociaal vlak. Om die reden is het belangrijk om bij psychische klachten oog te hebben voor het gezinssysteem. De kindcheck verplicht behandelaren om in bepaalde situaties uit te zoeken of een cliënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen veilig kunnen opgroeien.

Binnen Lentis is de kindcheck geborgd. Dat betekent dat de zorgprofessional vijf specifieke vragen stelt aan een cliënt, als risicotaxatie. Zo’n vraag is bijvoorbeeld: ‘Lukt het u, ondanks uw situatie, om de kinderen voldoende zorg te bieden?’ Deze vragen kan de professional vinden in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Als de professional zich op basis van de kindcheck zorgen maakt, dan volgt hij de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Jaarlijks wordt binnen Lentis een audit gedaan om het handelen vanuit de richtlijn voor omgang met Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) te monitoren.

Aanleiding
De aanleiding om de training traumasensitief werken aan te bieden aan SKSG en WIJ-team medewerkers is de wetenschappelijke kennis dat psychische kwetsbaarheid en of handicap bij volwassenen de kans vergroot bij hen kinderen, in de praktijk blijkt de kindcheck lastig voor behandelaren omdat er vaak sprake is van een complexe situatie en psychische kwetsbaarheid overdraag paar is. Kinderen die opgroeien in een gezin waar veel psychische problematiek heerst, en als dat niet goed opgepakt of behandeld wordt, is de kans groot dat kinderen dit later ook ontwikkelen. Het moet vooral benaderd worden vanuit de intergenerationele overdrachtsproblematiek en niet vanuit de meldcode kindermishandeling.

Gewenste verandering
Wanneer er meer vanuit de intergenerationele overdrachtsproblematiek naar een situatie gekeken wordt, in plaats van de meldcode kindermishandeling, wordt het voor behandelaren minder zwaar om de kindcheck te doen. Het is aan zorgaanbieders zelf om behandelaren hierin goed te ondersteunen omdat dit vraagt om een bepaalde manier van gespreksvoering. De wens is er dat er meer systemisch gekeken wordt naar de situatie van cliënten. 

Doel
Doorbreken van de cirkel van intergenerationele overdracht waardoor kinderen uiteindelijk minder kwetsbaar opgroeien en de kans op psychische kwetsbaarheid/stoornissen verminderd. 

Looptijd van het project
Het project is gestart in 2021 en loopt t/m 2023. Dit project komt uit het programma van het MJP.


Ontwikkelingen van dit project

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Ontwikkelingen van dit project","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"230566"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

*Werkt een link niet? Dit kunt u ons hier laten weten.

 

Afbeeldingen

 

Stichting Sedibus
info@sedibus.nl

 

 

KvK: 76487636
(+31) 06 588 449 53
 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.