Grip op onbegrip Groningen

03-12-2021

Op deze pagina vindt u een verzameling van initiatieven die aangesloten zijn bij Sedibus. Dit is een verzameling van initiatieven uit het meerjarenprogramma, de Acute Psychiatrie, best practices en andere aangesloten netwerken en organisaties. 

Een domein overstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag.

> Over "Versterken samenwerking politie & zorg op straat"
> Betrokken partijen
> Besloten omgeving
> Toegevoegde bestanden
> Nieuws en ontwikkelingen

Ik wil op de hoogte blijven


Info over het project

Na een melding van verward gedrag of acute psychiatrische crisis wordt niet altijd de juiste acute vervolgzorg ingezet. Dit betreft personen bij wie de situatie niet dusdanig ernstig lijkt op het moment van beoordeling, iemand kan dan weer naar huis (evt. met ambulante behandeling/begeleiding of OGGz). Helaas blijkt dit ondermeer uit het aantal zogenoemde E33-meldingen (politie) en het aantal levensdelicten waarvan de verdachten in verband worden gebracht met acute verwardheid (zes in de provincie Groningen in 2020).
Bij deze personen blijkt het risico op ernstig, gevaarlijk of ontwrichtend gedrag onder de oppervlakte te zijn gebleven, ondanks maximale inzet en samenwerking van ketenpartners. In andere woorden: potentieel acute psychiatrische situaties. Hiervoor blijkt nog onvoldoende afdoende beleid ontwikkeld.

Hoe werkt 'Versterken samenwerking politie & zorg op straat'?
Een nieuwe werkwijze zou zich dan ook moeten richten op herkenning en vroegsignalering van- en (doorverwijzing naar) passende zorg/ondersteuning aan personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico met aandacht voor preventie ter voorkomen van crisis. Heden wordt op een persoon in een acute psychiatrische crisis, na een eerste beoordeling door bijvoorbeeld politie, huisarts of ambulante hulpverlener, psychiatrische triage toegepast op de Crisisbeoordelingslocatie (CBL) of op locatie door de regionale crisisdienst. De psycholance kan worden ingezet voor vervoer naar de CBL. Hierna wordt vervolgopvang of behandeling bepaald.

Naast de zes levensdelicten die hebben plaatsgevonden in de provincie Groningen, waarvan personen met verward gedrag worden verdacht waren er een aantal bijna-incidenten. In elk van deze gevallen waren ketenpartners betrokken. Ketenpartners vragen zich af wat in het proces het beter had gekund; welke betere afstemming en samenwerking tussen ketenpartners is nodig? Juist omdat het hier gaat om situaties en personen die niet exact binnen de huidige protocollen vallen: het grijze gebied. Want hoewel een relatief klein deel van de mensen met verward gedrag misdrijven pleegt, heeft dit veel impact op de samenleving (Ministerie van BZK en VWS, 2021).

Waarom 'Versterken samenwerking politie & zorg op straat'?
“Eind 2023 is er een domeinoverstijgende aanpak ontwikkeld, geïmplementeerd en geborgd door ketenpartners, waardoor een hoog veiligheidsrisico bij personen met verward gedrag (die voor ketenpartners nu in het grijze gebied vallen) effectiever en tijdiger wordt gesignaleerd; de doelgroep passend wordt ondersteund en het aantal zeer ernstige calamiteiten als gevolg van verward gedrag afneemt.” Allereerst wordt een quickscan uitgevoerd, die meer inzicht zal geven in de doelgroep, effectieve interventies en het huidige handelen van de partners. Ook zal het leiden tot gerichte aanbevelingen. Vervolgens worden de aanbevelingen door alle ketenpartners omgevormd tot een gezamenlijke visie en een concreet projectplan. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd.


 

Ontwikkelingen van dit project

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Ontwikkelingen van dit project","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"230618"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

*Werkt een link niet? Dit kunt u ons hier laten weten.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

 

Stichting Sedibus
info@sedibus.nl

 

 

KvK: 76487636
(+31) 06 588 449 53
 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.