InBegrepen, collectief voor ervaringskennis

07-02-2022

Op deze pagina vindt u een verzameling van initiatieven die aangesloten zijn bij Sedibus. Dit is een verzameling van initiatieven uit het meerjarenprogramma, de Acute Psychiatrie, best practices en andere aangesloten netwerken en organisaties. 

Vindplaats voor de inzet van professionele ervaringsdeskundigen bij ontwikkeling van individuen, organisaties, onderzoek en beleid.

Coöperatie InBegrepen is een collectief van zelfstandige, professionele ervaringsdeskundigen met een duidelijke missie: de stem van de eindgebruikers weer een plaats geven in het vormingsproces van beleid en zorg. Door de inzet van ervaringsdeskundigen is inclusief beleid écht mogelijk. 

> Over "Inbegrepen"
> Betrokken partijen


Info over 'InBegrepen'

Waarom 'InBegrepen'?
Er wordt steeds vaker een kloof ervaren tussen theorie en praktijk en systeem en leefwereld waardoor initiatieven, beleid en hulpverleningsaanbod niet altijd goed aansluiten bij de behoefte van de burger. 

Ervaringsdeskundige kunnen worden ingezet als bruggenbouwer tussen de verschillende perspecteiven die er zijn tussen vraag en aanbod. Dit kan op micro- (individuele contacten) meso- (teamontwikkeling en implementatie ervaringsdeskundigheid) en macroniveau (beleid- en organisatieontwikkeling en onderzoek). Er is momenteel wildgroei aan de mensen die zich als ervaringsdeskundige positioneren, er is vooralsnog geen duidelijk kwaliteit statuut, en opleidingsniveau ligt ver uit elkaar. Ervaringsdeskundige functioneren veelal in grote zorginstellingen waar een duidelijke rol taak, functie en gepaste waardering vaak nog ontbreekt. Daarnaast is het voor partijen die geen ervaringsdeskundige in de organisatie werkzaam hebben lastig om de juiste ervaringsdeskundige te koppelen aan hun vraag. En tot de gepaste financiering constructie te komen. Bijvoorbeeld gemeente geven aan dat ze ervaringsdeskundige niet willen afschepen met een boekenbon maar ook geen loondienst kunnen bieden.

Onder ervaringsdeskundigen heerst onvrede over het werkklimaat binnen de grote instellingen, de afhankelijkheid die ze daar ervaren, de duidelijkheid over rol positie verantwoordelijkheden, functie en de doorgroeimogelijkheden. Dit maakt dat ervaringsdeskundige niet kunnen doen wat ze willen doen en niet kunnen samenwerken met de mensen waarmee ze samen willen werken.

De gewenste verandering is dat er vanuit Inbegrepen kwalitatieve professionele inzet komt van hoogwaardige collectieve ervaringskennis voor alle partijen die betrokken zijn bij sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Dat er een veilig en vruchtbaar klimaat ontstaat voor de ervaringsdeskundige om zich te ontwikkelen en vanuit een onafhankelijke positie collectieve ervaringskennis in te kunnen zetten. Tot slot dat rol, functie en waardering helder overeengekomen is binnen de geformuleerde opdrachten.

Doelstelling 'InBegrepen'
Het achterliggende doel hiervan is dat ervaringskennis als derde bron van kennis standaard geïncludeerd wordt binnen sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waardoor de stem van de eindgebruiker een volwaardige plaats krijgt.

Hiervoor is de coöperatie opgericht, zijn ervaringsdeskundigen geworven op kennis, kunde en ervaring, wordt er acquisitie gedaan, intervisie georganiseerd voor ervaringsdeskundige waar opdrachten geëvalueerd worden op inhoud en proces om de kwaliteit te verbeteren. En wordt er gewerkt aan een gezonde bedrijfsvoering waardoor de coöperatie na een startfinanciering financieel onafhankelijk wordt.

Voor meer informatie over ''InBegrepen'' kan je hier terrecht. 

Afbeeldingen

 

Stichting Sedibus
info@sedibus.nl

 

 

KvK: 76487636
(+31) 06 588 449 53
 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.