Over het MJP

 Waarom het MJP?

De betrokken organisaties in de provincie Groningen hebben de hoofden bij elkaar gestoken en afgesproken om projecten, die zich op psychisch kwetsbare personen richten, onder één paraplu te brengen.

Deze paraplu is dit Meerjarenprogramma Psychisch kwetsbare personen (MJP PKP). Het voornaamste doel is het beter benutten van bestaande organisaties en systemen, zodat psychisch kwetsbare mensen gezond kunnen worden en blijven.

Samenwerking tussen betrokken organisaties is hierin essentieel. Deze samenwerking zorgt al doende voor meer wederzijds begrip en uitwisseling van kennis over de verschillende partijen. 

 

 Reden van ontstaan

In 2015 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Voorheen was dit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Personen die onder anderen onder deze wet vallen zijn ‘psychisch kwetsbaar’.

In de afgelopen jaren zijn er in de provincie Groningen talloze projecten gestart om de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Deze projecten hebben ieder hun eigen financieringsbron, wat maakte dat betrokken organisaties elkaar soms in de weg zitten. 

De vele manifesten (bijvoorbeeld Lijm de Zorg), de aandacht van media voor de schrijnende situatie waarin sommige mensen zitten en de lange wachtlijsten in de ggz van een duidelijke conclusie: het moet anders.

 

 

 Hoe het MJP dit gaat bereiken

Het MJP gaat uit van samenwerking bij gedeelde problemen, belangen en verantwoordelijkheden. Betrokken partijen kunnen dan efficiënter samenwerken. Het uitgangspunt is altijd de leefwereld van mensen met een psychische kwetsbaarheid, wat betekent dat de juiste zorg op de juiste plek moet worden gegeven, door de professional met de juiste kennis, die aansluit bij het perspectief van de burger.

Het programma bevat veertien projecten, die bijdragen aan preventie op primair niveau (het voorkomen van) en secundair niveau (voorkomen en verminderen van terugval)
De veertien projecten hebben een helder doel, dat bijdraagt aan een of meer doelen van het MJP.

De te gebruiken methode voor het MJP is het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN), welke is uitgewerkt en in Bijlage I en II zijn te vinden in het uitgeschreven programma.

 

 Verantwoordelijke partijen

Dit MJP is van het grootste belang voor mensen met (ernstige) psychische problemen en psychische kwetsbaarheid. De zorg om de gestelde doelen te behalen, wordt ingezet vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ondersteuning hierbij komt vanuit het sociaal domein en de eigen omgeving.

Dit MJP is een gezamenlijke visie op de broodnodige hervorming binnen de ggz. Het is opgesteld met cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, politie en de Groninger gemeenten en is gericht op preventie en het voorkomen van recidive.

De gemeente Groningen, de projectleiders en Menzis vormen samen het programmateam. Zij zijn verantwoordelijk voor het resultaat van het MJP.

 

 

 

Stichting Sedibus
info@sedibus.nl

 

 

KvK: 76487636
(+31) 06 588 449 53
 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.